Allt är sammanflätat

-allt är energi, vibration:

Kvantmedvetandet

Alight Awareness

Sessioner inom Kvantmedvetandet

Inkashamansk Energimedicin

Instant Transformation

Mindfulness

Vår hälsa och välbefinnande, den vi är, skapas av mer än vår kropp och hjärna. Vår energikroppens anatomi är minst lika komplex som den fysiska kroppens anatomi. Inom energimedicin tittar vi på den holistiska bilden - helheten som vi människor är. Det finns nämligen ingen separation mellan energikroppen, den mentala/emotionella delen inom oss och den fysiska kroppen. Alla trauman, blockeringar och det vi upplever som tungt i livet börjar i energikroppen. Det är även där all transformation börjar för att sedan kunna läka våra sinnen och den fysiska verkligheten. Det finns många olika sätt att läka sitt inre och nå hållbara resultat. Välkommen till energimedicin sessioner. 

Vi kontaktar dig med svar på din fråga, fyll i e-post och ämnet:

Tack för din fråga. Vi återkommer snarast med ett svar!

Inkashamansk energimedicin, där du får ta del av olika tekniker form som Q´ero indianers uråldriga visdom för med sig.

Som min klient kommer du bli guidad igenom Illumination, att bli hel och komplett som även innefattar Extractions work, att separera det som inte tillhör ditt energifält dvs. tunga kristalliserade/flyttande energierna, Soul Retrieval (Själsåterföring) och mm.

Jag använder också Chumpistenar och andra tekniker som jag lärde mig från Q´eros.

Instant Transformation  erbjuder djup fundamental och ofta förvånansvärd snabb förändring på olika tillstånd i kroppen som fysiska smärtor, även på det mentala eller det emotionella tillståndet. Det fungerar också på många andra saker i livet som relationer, negativa mönster osv. I en session i Instant Transformation utgår vi ifrån kvantfysikens grundprinciper att medvetenhet har en avgörande för skapande av vår verklighet. Utifrån denna kvantfysiska princip arbetar vi under en session – som kan ha omedelbara effekter på människors mentala – emotionella och fysiska tillstånd. Det finns inga garantier att det alltid händer ”stora saker” men i det allra flesta fall blir det resultat. Det är alltid klienten som väljer förändringen – ”coachen” assisterar och guidar klienten genom sessionen.

Balanscoachning med inriktning på medvetandegörande, genom coachande samtal och övningar, guidar jag dig till förändring inom de områden i livet som du önskar. I samtalen riktar vi oss på medvetna val och livsstil. Vi kartlägger nuläge och tar det därifrån. Det finns ett gap mellan tanken/visionen om det man drömmer om i livet och själva förverkligande från den platsen man befinner sig på. Låt mig guida dig i att stänga detta gap.

Mindfulness lär dig ett förhållningssätt som utvecklar uppmärksamhet, medvetenhet och medkänsla. Att vara mindful handlar om att vara fullt medveten om vad som sker i nuet utan filter och utan att bedöma det som sker.