Icon Alight Awareness Aleksandra Chaladu

Du godkänner och ger samtycke till att Alight Awareness tar emot din e-postadress, att Alight Awareness (Aleksandra Chaladus) skickar svarar på dina frågor via din e-post adress och sänder dig information.

 

Vidare sätter Alight Awareness dig på väntelista och skickar mer information om verksamheten inom Alight Awareness (workshops, co-creation träffar, kvantgruppen, föreläsningar, träffar och utbildningar inom personlig utveckling) till din e-post.

Du får när som helst be oss att ta bort din e-post från vår lista genom att maila till chaladusaleksandra@gmail.com.

Enligt GDPR lagen måste vi på Alight Awareness få ditt samtycke, läs mer:

”Samtycke

En annan rättslig grund är samtycke, som innebär att du ber personen ifråga att få registrera uppgifter om hen. Ett samtycke är enligt dataskyddsförordningen "varje slag av frivillig, specifik, informerad och otvetydig viljeyttring, genom vilken den registrerade, antingen genom ett uttalande eller genom en entydig bekräftande handling, godtar behandling av personuppgifter som rör honom eller henne".

Ska ditt företag samla in uppgifter så måste personen först få tydlig information om vilka uppgifter som samlas in och vad de ska användas till, för att sedan kunna ge sitt godkännande.”

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-har-foretag/