Inspirerar 

Skapa ditt liv efter vibrationen av Dig själv i samklang med hjärtats rytm och frekvens

Alight Awareness

Alight Awareness vill inspirera dig att hitta mer information, fakta och nya perspektiv genom inblick i den senaste forskningen inom epigenetik, kvantmedvetandet, holistisk hälsosyn kopplat till människan oändliga potential. Men även inspiration till att skapa i din vardag utifrån dina högsta värderingar, med ett klart varför du gör det du gör och hur du kan handskas med allt som kommer mellan dig och din dröm.

Vi är skapare av vår verklighet och vår kreativitet har inget slut. Det finns väldigt många goda exempel att hämta inspiration ifrån när vi är redo att följa vårt inre längtan. Vi ska nämligen aldrig jämföra oss med andra för att det leder till att vi dras från vårt eget center. För att fullfölja något vi drömmer om finns det inga genvägar. När vi inser att allt börjar i energin och att allt är energi i olika former/frekvenser, kan vi identifiera och transformera alla blockeringar, rädslor och tvivel. När vi öppnar oss och tar emot information som ges till oss på dagliga basis genom olika erfarenheter, i möte med andra människor och situationer då öppnar vi förändringens dörrar.  Först måste vi identifiera vårt nu-läge och sedan börja utforska vad vi vill, genom att dagligen bryta vanan av att vara oss själva. Genom det expanderar vi vårt medvetande, blir medvetna om vilka sanningar, antagande som håller oss kvar från att ta nästa steg. Vi behöver lämna de gamla historier om vårt liv, som inte längre tjänar oss, likt ormen ömsar sitt skinn. Vi behöver möta våra tanka och känslor för transformation innan vi kan omskapa vår verklighet. Det vi en gång skapade i våra liv kan vi också omskapa - har du mod att göra det? Har du mod att följa dina drömmar och hjärtats röst?

När vi lyssnar inåt kan vi höra av intuition, själen eller den inre guidens röst. När vi kan sammankoppla vårt hjärtats energifält, fylld med tacksamhet, omtanke, omsorg och medkänsla för oss själva och allt kring oss med vår kreativa, logistiska hjärnan - då finns det inget som kan stoppa oss. Livet är till för att leva...

Eftersom allt är sammankopplat genom energin, innebär det att vad vi än tänker, känner, agerar som, påverkar det allt kring oss. 

Alight Awareness tror på människans oändliga potential, skaparförmåga och längtan att växa som individer. Kopplar vi detta till vår odödliga själ, kopplar vi detta till oss som för alltid existerande kvantmedvetande blir vi medvetna om att skapa hållbart och med tanke om omvärlden. Så hur kan du bidra till universums, eller jordens eller kanske till de närmastes välbefinnande?

 

 

Här nedan kommer en lista på källor till inspiration:

Victor Forselius

https://qeromedicine.se/