Vi är mer än en fysisk kropp med en funktionell hjärna

Uppdaterad: 20 maj 2020

Vi människor är en enhet bestående av det fysiska, mentala/emotionella och spirituella. Allt detta är energi i olika former!


Precis som vi tar hand om kroppen och vår mentala förmåga, behöver vi vara måna om vår energikropp vars anatomi är minst lika sammansatt som kroppens.


Det vi gör för vår kropp och sinnen har påverkan på vårt välbefinnande, ingen ifrågasätter det. Det är en självklarhet för oss, inte minst för att det handlar om materia som vi ser och kan ta på och känna.

Energin inom oss, som är oss, påverkar vårt välbefinnande mer än vi har kunna föreställa oss. För att se oss själva från mer holistisk perspektiv behöver vi mer förståelse för hur vi håller vår energi i flöde.


Energin ser vi inte med ögonen, vi upplever den. Vi mår som bäst när den flödar i balans inom oss. Och det är ingen dålig sak att vi hamnar i obalans då och då. Det behöver vi för att kunna upptäcka vår någonstans i livet behövs transformation och förändring. Och utan transformation och förändring kan vi inte utvecklas och expander.


Vår kunskap om hur kroppen fungerar och hur allt är sammankopplat, utvecklas allt mer i takt med upptäckterna inom bland annat kvantfysiken, epigenetiken och neurologin.


Vi vet oftast vad får vår fysiska kropp att må bra. Vi vet vilken sort träning vår hjärna behöver för att stimulera vår mentala förmåga. Men vad gör vi för att föda själen? Hur gör vi för att vara i kontakt med den spirituella delen som förenar oss med allt?

Nedan gör jag ett försök att fånga samspelet mellan alla delar som utgör oss som människor. Även den riktning det påverkar del för del, i det vi kan göra för oss själva. Det är inte så många år tillbaka i tiden som vi har förstått att vårt mentala tillstånd, om inte tas hand om, kommer påverka vår kropp. Våra kroppsdelar kan inte påverka vår hjärnans funktioner, det är tvärtom - det är hjärnan som styr kroppen. Men vad styr hjärnan och vår mentala och emotionella funktion? Jo, energin och själen är den första stationen som har information till oss om allt. Om vi inte vet hur vi ska lyssna inåt påverkas vårt mänskliga nätverk steg för steg. Och samma fenomen sker när vi blir slipade lyssnare av vår själs röst.


Allt är i samspel och även om jag separerar det och delar upp i fyra delar för kontextens skull, går allt i varandra. Allt är Ett.
www.alightawareness.se2 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla